Berzsenyi könyvtár online – a könyvtárhasználók elérése pandémia idején

Berzsenyi könyvtár online – a könyvtárhasználók elérése pandémia idején

2021. július 7. 12:00

A koronavírus okozta egészségügyi veszélyhelyzetben sem hagytuk magukra hűséges olvasóink többezres táborát. Honlapunkon #maradjotthon #olvassotthon cím alatt szolgáltattunk 2020 márciusától friss információkat az otthonról elérhető könyvekről, filmekről, folyóiratokról, hasznos adatbázisokról, online könyvtári játékokról. A távoli elérésű oldalak népszerűsítésén túl igyekeztünk saját tartalmakkal is a könyvtárhasználókat segíteni. Ezekből emelünk ki néhányat.

 

Bájoló kreatív

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár 2014-ben indította útjára a Bájoló című irodalmi, zenés sorozatát bemutatkozási lehetőséget teremtve a gondolataikat, érzelmeiket, kreativitásukat zenében, dalban, irodalomban, versben, slam poetryben, képzőművészetben kifejezni vágyó tehetségeknek. Az elmúlt hét év alatt több mint harminc tehetséges, 14 és 35 év közötti fiatal mutatkozott be könyvtárunkban. A programsorozatnak legfontosabb tartópillére az önkifejezés. A fiatalok moderátor segítségével mesélnek önmagukról, példaképekről, zenéről, alkotói folyamatokról miközben előadásukban felcsendülnek saját szerzeményeik, vagy bemutatásra kerülnek alkotásaik.

 

 

Bájoló sorozatunkat a vírushelyzethez alkalmazkodva újragondoltuk és 2020. április 28-tól Bájoló kreatív elnevezéssel indítottuk el online formában. Kreatív kihívásra invitáltunk szövegírókat és dalszerző-énekeseket. Az alapötlet az volt, hogy a fiatalok egymást segítve alkossanak: egymásnak írjanak dalszöveget, vagy épp zenésítsék meg, énekeljék el azt. A résztvevők személye egymás számára ismeretlen volt, az alkotók csak az elkészült dal után fedték fel kilétüket.

A megtekintések száma mind a négy esetben meghaladta az ezret, folytatását a továbbiakban is tervezzük.

 

Könyvhódító

A Könyvhódító pályázattal a Berzsenyi Dániel Könyvtár a középiskolás és egyetemista korosztályt célozza meg. A projekt célja, hogy inspirálja a diákokat a versolvasásra, illetve a kreativitásuk kibontakoztatására, megmutassa, miként értelmezik a fiatalok a költők, írók alkotásait, valamint bemutassa a megszerezhető élmény és interpretáció sokszínűségét.

Intézményünk 2021-ben hetedik alkalommal hirdette meg olvasásnépszerűsítő pályázatát, melynek keretében kalandozásra hívta az irodalom szerelmeseit. 14–25 éves fiatal alkotók jelentkezését vártuk, akik örömmel tették próbára képzeletüket, kreativitásukat, íráskészségüket, videókészítési tudásukat. A felhívás célja volt, hogy a közzétett könyvlistából a pályázó a kiválasztott mű egy részletét az egyik mellékszereplő szemszögéből alkossa újra. A történet környezete és ideje szabadon értelmezhető. Könyvhódító pályázatunk megvalósításához Fűzfa Balázs irodalomtörténész Hogyan írjunk? című online előadása adott inspirációt. A 45 perces videó segítséget nyújt az irodalmi művek értő olvasásához, beavat az átírás rejtelmeibe, melyekre irodalmi példákat is hoz.

 

Oktatási célú digitális tartalmak

2020 májusában három oktatási célú digitális tartalom készült el és vált online elérhetővé könyvtárunk honlapján, a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia könyvtári digitalizálási pályázata keretében. Az első segítségével a Vas megyei születésű költő, Dukai Takách Judit élete és munkássága ismerhető meg.

Életén és pályáján kívül az oktatócsomag megismerteti a diákokat a felvilágosodás utáni időszak (empire, biedermeier) történelmi eseményeivel, azokkal a közéleti szereplőkkel, akik a korban fontos szerepet játszottak, a helyszínekkel, ahol éltek, verseket szereztek, a kor divatjával és zenei irányzataival, a női emancipáció kezdeteivel. Új irodalmi, történelmi ismeretekre is rávilágít, amelyekre tanórán nem mindig van lehetőség hosszabban kitérni: napóleoni háborúk hatása, építészettörténeti stílusok, episztola fogalma, írói álnevek.

 

A másik oktatóanyag segítségével a dualizmus kori Szombathelyen tehetünk virtuális sétát

A tananyag során a diákok átélhetik és megtapasztalhatják, hogyan nézett ki a város a 19. század végén, 20. század elején, a modern kor vívmányai miként változtatták meg, gazdagították az itt élők életét és hogyan vált a megyeszékhely a 19-20. század fordulóján a „Nyugat királynőjévé”, modern várossá. A program egyfajta történelmi rekonstrukcióra ad lehetőséget a résztvevők számára, hasznos segédanyaga lehet a forrásközpontú történelemfeldolgozásnak, megjelenhet könyvtári és múzeumpedagógiai órák tematikájában is. A tananyag részeként egy film is készült. A virtuális séta a város egykori főmérnöke, Bodányi Ödön szavaival, korabeli képeslapok segítségével mutatja be a várost az 1900-as évek elején.

 

A harmadik tananyag Szombathely nyomda- és sajtótörténetét öleli fel.

Célja, hogy megismertesse az általános és középiskolás diákokat a 19. századi és 20. század eleji könyvnyomtatás helyi történetével, bemutassa az ebben az időszakban készült jelentősebb nyomdatermékeket, köztük az első nyomtatott megyei hírlapokat. Az oktatási tartalom kitér a nyomdászati szakkifejezésekre, a nyomdai munkafolyamatok és a nyomdászélet bemutatására is.

A tananyagok elsajátítását digitális források, képek, online tesztek, játékos feladatok (genially alkalmazás) adatbázisok Vasi Digitális Könyvtár, Hungaricana segítik.

 

Helytörténeti klub – online is

Régóta dédelgetett álma volt a Berzsenyi könyvtárnak egy helytörténeti klub megalakítása. Az évek során rengeteg sikeres kiállítást, tanácskozást rendeztünk város- és megyetörténeti témában, melyek látogatottsága egyértelműen azt bizonyította, hogy van érdeklődés a helytörténet iránt. Az alapításra 2016 októberében került sor.

A klubnak bárki (magánszemély vagy közösség) a tagja lehet, akit érdekel Szombathely és Vas megye története. Az összejövetelek negyedévente kerülnek megszervezésre, beszélgetős, családias hangulatban. Tagdíj, kötöttség nincs, csak jó társaság, érdekes előadások és közös programok.

A tagság rendszeres tájékoztatást kap a Vas megyei vonatkozású, a könyvtár állományába újonnan bekerült dokumentumokról, az intézmény rendezvényeiről. A tagok beleszólhatnak a programok tematikájába, javasolhatnak előadókat, akiket szívesen meghallgatnának, sőt maguk is bemutathatják gyűjteményüket, vasi vonatkozású „kincseiket”.

Öt év alatt több mint húsz előadást szerveztünk, amelyeket a H+ Média és Kulturális Egyesület segítségével rögzítettünk és a pandémia idején visszanézhetővé, online elérhetővé tettünk az érdeklődők számára.

 

Helytörténet a javából: kerek és „szögletes” évfordulók

2021 januárjában sorozatot indítottunk, amelynek keretében a város évfordulós eseményeit, épületeit, intézményeit, személyeit vesszük sorra. A város története szempontjából jelentősebb dátumok mellett (szalézi kultúrház felavatása, Donászy Magda születésének évfordulója, Domus Áruház megnyitása) bulvárosabb jubileumok is helyet kapnak (Hungária együttes fellépése). Az évfordulókról könyvtári dokumentumok (újságcikkek, fotók, képeslapok, aprónyomtatványok, plakátok) segítségével emlékezünk meg.Kérdezd
a könyvtárost!