Velünk élő könyvtár- és egyetemtörténet: a pécsi Klimo Könyvtár

Velünk élő könyvtár- és egyetemtörténet: a pécsi Klimo Könyvtár

2020. február 23. 10:00

A Klimo György püspök által 1774 tavaszán Pécsett a köz számára megnyitott intézmény, első nagy nyilvános könyvtárként a mai egyetemi könyvtár elődjének is tekinthető. A páratlan, többször bővült gyűjtemény 2010 óta Pécsi Egyetemtörténeti Kiállításként várja látogatóit.

Az első jelentős pécsi könyvgyűjteményt Berényi Zsigmond püspök alapította, de igazán híressé utódja, Klimo György tette, aki nem csak nyilvánossá tette, hanem jelentősen ki is bővítette a könyvtár gyűjteményét, főleg Itáliában vásárolt kötetekkel. Klimo a nyilvános bibliotékát a Pécsett felállítandó egyetem szakkönyvtárának szánta, így a teológia mellett a tanítandó tudományágak irodalma is helyett kapott a gyűjteményben. A természettudományos gyakorlati vizsgálatokhoz a püspöki palota tornyában csillagvizsgálót is berendeztetett, valamint saját hatáskörébe vette a káptalani papírmalom működését, valamint támogatni kezdte a Pécsre költöző nyomdászt, Engel János Józsefet. Klimo idején az alapállomány 8500 kötetet foglalt magába. A pécsi egyetem újraalapítása akkor még sikertelen volt, azonban a nyilvános püspöki könyvtár fennmaradt, elsősorban Klimo végrendeletében hátrahagyott alapítványának köszönhetően, amely szavatolni tudta a könyvtár nyilvános működését és állományának további gyarapítását.

Az olvasói létszám növekedése miatt 1832-ben a könyvtáros előéletű Négyesi Szepesy Ignác püspök áttelepítette a könyvtárat a püspöki líceum megüresedett klasszicista épületébe, jelenlegi helyére. A gyűjtemény darabjait az egykori előadó-vizsgatermekbe rendezték el, kötések és méret szerint rendezve. A déli Aranyterembe kerültek a legszebb bőrkötéses, aranyozott művek, míg az északi Hártyaterembe a pergamenkötésű kötetek. A középső díszterembe Szepesy könyvgyűjtése került a püspök halálát követően. Új katalógus is készült: hat foliókötetben kézzel írva szerzői betűrend és tematikus rend szerint tárták fel a könyvtár állományát. Maga a gyűjtemény megtartotta enciklopédikus jellegét. A könyvek nagy része latin nyelvű. Nyolc kódex, antikvák, középkori oklevelek, a Vizsolyi Bibliia, valamint Tinódi Latos Sebestyén kézirata is az állomány részét képezik sok egyéb régi kiadvány mellett. A gyűjtemény könyvtörténeti kincsesbánya…

1880-ban helyhiány miatt egybenyitották a három termet, egy kis északi szobába kerültek a 19. és 20. század fordulóján a pécsi kanonokok hagyatékai. A tovább gyarapodó gyűjtemény végül 1923-ban vált egyetemi könyvtárrá, amikor a Trianoni-békediktátumot követően Pécsre települt át Pozsonyból a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem. Gróf Zichy Gyula megyéspüspök az egyetem szolgálatába adta az akkor 35 ezer kötetet számláló gyűjteményt az egyházmegyei tulajdonjog fenntartása mellett. Ez képezte az egyetemi könyvtár alapját, majd annak fokozatos kibővülésével a püspöki könyvtár az egyetemi bibliotéka legnagyobb különgyűjteményévé vált.

2010. november 17-én nyitotta meg kapuit a Pécsi Egyetemtörténeti Kiállítás a Klimo Könyvtár falain belül, ahol a látogatók betekintést nyerhetnek a pécsi egyetem történetébe, korabeli hangulatába. A színes kiállítással karöltve az értékes gyűjtemény nemcsak a pécsi, hanem az országos kulturális örökség egyik fellegvára.

Felhasznált források:

Klimo Könyvtár honlap: https://www.lib.pte.hu/hu/klimo_konyvtar_es_egyetemtorteneti_kiallitas-77

Schmelczer-Pohánka Éva: „Itt van, György főpap a Te könyvtárad (…) mindenki számára nyitva áll.” = Könyv, könyvtár, könyvtáros 2014. 9. sz. http://ki2.oszk.hu/3k/2014/09/itt-van-gyorgy-fopap-a-te-konyvtarad-mindenki-szamara-nyitva-all/

Schmelczer-Pohánka Éva, Cseri László: A Klimo Könyvtár = Jelenkor, 2017. 12. 20. http://www.jelenkor.net/pecs/926/a-klimo-konyvtar

Rácz András: Első nyilvános könyvtárunk = Könyvkultúra Magazin Online, 2014. 05. 22. http://konyvkultura.kello.hu/konyvkultura/2014/05/klimo-konyvtar

Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont – Könyvtárunk története https://lib.pte.hu/hu/konyvtarunk_tortenete-75

További információk:

https://www.facebook.com/Klimo.Konyvtar/

https://my.lib.pte.hu/ha-pecsett-tanulsz-ezt-a-kulonleges-konyvtarat-latnod-kell/

https://my.lib.pte.hu/egy-konyv-utja-a-klimo-konyvtarban/

http://pecs.varosom.hu/latnivalok/kulturalis-intezmenyek/PTE-Egyetemi-Konyvtar-Klimo-Gyujtemeny.html

http://lexikon.katolikus.hu/K/Klim%C3%B3%20K%C3%B6nyvt%C3%A1r.html

https://tgyoblog.wordpress.com/2014/04/13/240-eves-a-klimo-konyvtar-17742014/

https://www.youtube.com/watch?v=-0J3Odo77aY

Illusztráció forrása:

Europeana / Csorba Győző Könyvtár  https://www.europeana.eu/portal/record/2048128/352830.html Dr. Kistelegdi István, építészmérnök.Kérdezd
a könyvtárost!