Hogyan kereshetők a szakdokumentumok a könyvtárban?

Hogyan kereshetők a szakdokumentumok a könyvtárban?

2020. november 16. 10:00

A szakirodalmak tartalom szerinti besorolására a nemzetközi módszer az egyetemes tizedes osztályozás, vagyis röviden az ETO. Természetesen ennek az osztályozó rendszernek a kialakulása egy hosszú-hosszú folyamat volt, ráadásul még napjainkban is bővítik a legújabb ismeretekről, tudományokról és fejlesztésekről szóló művek feldolgozhatósága miatt.

Az ETO alapja, az 1876-ban megalkotott Dewey-féle tizedes osztályozás (DDC), amely eredetileg 10 főosztályba és azokon belül egyenként 100 alosztályra és 1000 szekcióra képes felosztani az ismereteket. Lényege, hogy egy adott könyv témától, helytől és időszaktól függően besorolható és visszakereshető legyen.

Az ETO jelenlegi állása szerint ezekből a főosztályokból tevődik össze:

0. Általános művek, bibliográfia, könyvtárügy.
1. Filozófia, pszichológia, logika, etika.
2. Vallás, egyházak, teológia.
3. Társadalomtudományok, közigazgatás, jog, oktatás.
(4. 1964 óta betöltetlen főosztály, eredetileg nyelvészet)
5. Matematika, természettudományok, fizika, kémia.
6. Alkalmazott tudományok, műszaki tudományok, orvostudományok.
7. Művészetek, játék, sport, szórakozás.
8. Nyelvészet, irodalom.
9. Régészet, földrajz, életrajz, történelem.

Kerestél már szakirodalmat a könyvtárban? Észrevetted, hogy különböző számsorokkal látják el a könyvek gerincét a könyvtárosok? Ha legközelebb egy konkrét témában szeretnél böngészni (katalógus nélkül), az előbb felsoroltak szerint érdemes meghatároznod, hogy melyik főosztályba tartoznak az általad keresett dokumentumok. 

De ugyanígy fordítva, ha látod kiírva a polcon: “Orvostudományok”, akkor már előre tudhatod, hogy az ETO szám ㅡ amit arról a polcról levéve egy dokumentumon találsz ㅡ a 6-os számmal fog kezdődni. 

Ugye mennyivel könnyebb így tájékozódni a könyvek között?

+ 1 érdekesség:

Ismerős Isaac Asimov neve? Tőle származik ez az idézet is: „Az a szóbeszéd járja mostanság Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a Földön: az emberek és a magyarok.” Tévesen szokás őt úgy emlegetni, mint “az egyetlen személy, aki a Dewey-féle tizedes osztályozás minden főosztályában alkotott”.  Egy kategóriába ㅡ filozófiai művek ㅡ azonban nem sorolható be egyetlen műve sem, a közel 500-ból.

 

Felhasznált forrás:

Asimov Online: http://www.asimovonline.com/asimov_FAQ.html#others11

Dudás Anikó: Információs műveltség felsőfokon: Könyvtárinformatika – szakirodalmi forráskutatás a bölcsészet- és társadalomtudományokban, Budapest: Akadémiai K., 2018.

További információ:

DEENK WikiLib: Az Egytemes Tizedes Osztályozásról: http://hu.wiki.lib.unideb.hu/index.php/ETO_jelzetek

Illusztráció forrása:

Freepik: vectorjuice: https://www.freepik.com/free-vector/reading-books-encyclopedias-students-studying-learning-public-library-events-free-tutoring-workshops-library-homework-help-concept-bright-vibrant-violet-isolated-illustration_10780530.htm#page=1&query=library&position=21#position=21&page=1&query=libraryKérdezd
a könyvtárost!