A trianoni békeszerződés

A trianoni békeszerződés

2021. június 4. 10:00
Virágágy, mely a Magyar Hiszekegy sorait és a kettős térképet ábrázolja

Idén 101 éve történt a magyarság legnagyobb tragédiája, a trianoni békediktátum. Nemzeti gyásznappal emlékezünk az alkalomra, amikor az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként, a háborúban vesztes Magyarország (mint az Osztrák–Magyar Monarchia egyik utódállama) és a háborúban győztes antant szövetség hatalmai között létrejött a békeszerződés, amely meghatározta Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság új határait.

A Könyvtárak.hu-n több digitális tartalom érhető el, amelyekben dokumentumokat, emlékeket gyűjtöttek össze az intézmények a békediktátummal kapcsolatosan. A Takáts Gyula Megyei És Városi Könyvtár virtuális kiállításában megtalálhatjuk a Trianonnal kapcsolatos főbb ismereteket.

Magyarországot a döntés meghozatala előtt nem kérdezték meg, róla nélküle döntöttek. A békekonferenciára a magyar felet csak akkor hívták meg, amikor szentesítenie kellett saját országának megcsonkítását. A trianoni békeszerződés értelmében Magyarország területe – Horvátországot nem számítva – 282 ezer km2-ről 93 ezer km2-re, lakóinak száma pedig 18,2 millióról 7,9 millióra csökkent.

Romániához 103 ezer km2 került ötmillió lakossal, Csehszlovákiához 61 ezer km2 terület 3,5 millió fővel, a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz 20 ezer km2 és 1,5 millió fő, Ausztriának 4,3 ezer km2 és csaknem 300 ezer ember jutott. Olaszországhoz Fiume városát csatolták 50 ezer fővel, Lengyelországhoz 24 ezer fő került. Az elcsatolt területeken élő 10,6 millió ember közül 3,2 millió (30,2%) volt magyar.

Jelentősek gazdasági veszteségeink is: a termőföld 61%-a, a faállomány 88%-a, a vasúthálózat 62%-a, a nyersvas 83%-a, az ipartelepek 56%-a került a szomszédos országokba.

 

"Vagonlakó" család az egyik pályaudvaron. Ismeretlen fényképész felvétele, 1919-1920.
Forrás: Döntés Párizsban, hatása Budapesten

A párizsi döntés azonban nem csak az ország egészére, de a kisebb közösségekre is negatívan hatott. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár emlékoldallal tekintett vissza a Trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára. A virtuális kiállítás középpontjában a nemzeti tragédia fővárosra gyakorolt hatása áll. Korabeli fényképek, röplapok, plakátok, térképek mellett bemutatja a magyar irodalmi vonatkozásokat. Az oldal segít tájékozódni a békedidktátummal kapcsolatos szakirodalomban, hiszen a könyvtár munkatársai egyrészt készítettek egy válogatást a kortárs folyóiratok cikkeiből, másrészt közölnek egy részletes bibliográfiát a kapcsolódó szakirodalomról.

 

Illusztráció forrása:

Döntés Párizsban, hatása Budapesten: https://fszekweb.wixsite.com/trianon100/fenykepek-iKérdezd
a könyvtárost!