Közösségorientált könyvtárak: Az én könyvtáram projekt

Közösségorientált könyvtárak: Az én könyvtáram projekt

2020. május 26. 08:00

A Széchenyi 2020 pályázat keretében, uniós forrásból valósult meg a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című országos program könyvtári projektje „Az én könyvtáram” (EFOP-3.3.3-VEKOP-15-2016-00001), a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár irányításával.

A projekt célja volt az országos könyvtári rendszer fejlesztése, ennek érdekében együttműködött az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézettel, az Országos Pedagógiai Múzeum és Könyvtárral, valamint könyvtárszakmai szervezetekkel.

A cél elérése érdekében a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló, új típusú kompetencia- és készségfejlesztő, valamint a tanulást támogató könyvtári szolgáltatásokat vezettek be, egy negyven fős, országos szaktanácsadói hálózat kialakítása mellett. Utóbbi megyénként két szakembert foglalt magába.

A programok fejlesztési irányai:

  • olvasáskultúrafejlesztés támogatása;
  • digitális írástudás közvetítése;
  • könyvtárhasználat és információkeresés fejlesztése;
  • szövegértés támogatása;
  • egyéni és közösségi tanulás.

Kiemelt cél volt a hátrányos helyzetűek bevonása a projektbe, valamint a végzettség nélküli korai iskolaelhagyók számának csökkentése és az esélyegyenlőség biztosítása, ezért őket külön megszólító felzárkóztató, hátránykompenzáló és tehetséggondozó foglalkozások indultak.

A projekt módszertani fejlesztésének keretében kulturális területen hiánypótló alapkutatásokat és igényfelméréseket hajtott végre a projektstáb, valamint szakmai műhelyek révén új módszertani és mintaprogram-csomagokat alakítottak ki. 90 mintaprogramot prezentáltak a szaktanácsadók felülgyeletével. Megyénként 4-6 mintaprogram jött létre, továbbá rendszeresen rendeztek országosan szakmai műhelyeket, rendezvényeket.

A projektcélok megvalósításába ingyenes szakmai továbbképzések is beletartoztak. Két kurzust érhettek el az érdeklődők A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában, illetve Hatékony kommunikáció közgyűjteményekben néven. 

A projekt 2020. január 31-én zárult.Kérdezd
a könyvtárost!