Könyvtár a könyvtárosoknak, a Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Könyvtár a könyvtárosoknak, a Könyvtártudományi Szakkönyvtár

2020. szeptember 8. 08:00

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtára a magyar könyvtártudományi, valamint a könyv- és könyvtártörténeti szakirodalom első számú hazai lelőhelye.

Gyűjtőköre és feladatai:

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár (KSZK) 1959-ben alakult meg a Könyvtári Intézet jogelődje, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ Könyvtártudományi Osztályának szakkönyvtáraként. Azóta is a teljesség igényével gyűjti a magyar nyelvű könyvtörténeti és könyvtártudományi szakirodalmat, valamint válogatva a külföldi szakirodalmat. A gyűjtemény a könyvek és szakfolyóiratok mellett többek között évkönyveket, hírleveleket, munkaterveket és jelentéseket, konferencia-anyagokat, szakdolgozatokat foglal magában, kiegészítve mindenféle egyéb típusú, a könyvtárosságot reprezentáló dokumentumtípussal.

A gyűjtőkör felöleli a teljes magyar dokumentumtermést a 19. század közepétől napjainkig. A külföldi szakirodalom elérhető német és francia nyelven a 19. századtól, az angolszáz anyagok a századfordulótól. Ezt egészíti ki a volt Szovjetunió és a szocialista tömb könyvtárügyének csaknem teljes szakirodalma az 1950 és ’90 közötti időszakban. Az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény egyrészt a KSZK gyűjteményének témához kapcsolódó dokumentumaiból, valamint az OSZK gyűjteményének a szakkönyvtár olvasótermébe kihelyezett releváns példányokból tevődik össze.

A gyűjtemény nagy része a szakkönyvtár olvasótermében használható, az Országos Széchényi Könyvtár VII. emeletén, az általános olvasóterem keleti szárnyában. A szakfolyóiratok kurrens évadai is itt olvashatók. A gyors kiszolgálás érdekében a KSZK raktára az olvasóterem feletti galérián kapott elhelyezést. A szakkönyvtár egyben a nemzeti könyvtár – egyetlen kölcsönözhető – különgyűjteménye is.

A szakkönyvtár a hazai könyvtáros szakma fontos információs központja. Feladata a könyvtári rendszer módszertani központját képező Könyvtári Intézet, valamint az Országos Széchényi Könyvtár munkatársainak és a tágabb értelemben vett könyvtáros szakma szakirodalmi támogatása, beleértve a könyvtárszakos hallgatókat is. Számukra tanulmányaikhoz egyéni konzultációs lehetőségre, valamint szakmai gyakorlat megszerzésére is van mód. ODR-tagkönyvtárként a KSZK a könyvtárközi kölcsönzés aktív résztvevője. A könyvtárszakmában elfoglalt központi szerepét jól kifejezi, hogy itt szerkesztik a Könyvtári Figyelő című lektorált szakfolyóiratot. 1962 óta készül a magyar könyvtártudományi szakirodalom bibliográfiája. A szakkönyvtár 2007-től készíti a Magyar Könyvszemle című szakfolyóiratba a könyvtörténeti bibliográfiát. A KSZK munkatársai szemlézik a társadalomtudományokat összefogó HUMANUS adatbázisban a könyvtártudományi és könyvtörténeti szakirodalmat.

Szolgáltatásai:

  • az egyetlen kölcsönözhető gyűjteményrész az Országos Széchényi Könyvtárban;
  • könyvtárközi kölcsönzés;
  • az olvasóteremben a beiratkozott olvasóknak ingyenes számítógéphasználati lehetőség és WiFi;
  • nemzetközi könyvtártudományi és könyvtörténeti szakadatbázisok: ProQuest LIS, EBSCO, EMERALD, De Gruyter, Brill;
  • Könyvtártudományi szaktájékoztatás: személyesen, e-mailben, telefonon;
  • Könyvtárosok és könyvtárszakos hallgatók szakirodalmi támogatása;
  • Témafigyelés és irodalomkutatás.

Aktuális nyitva tartás:

  • Kedden, szerdán és pénteken 9-től 17 óráig
  • Csütörtökön 9-től 20 óráig
  • Szombaton 9-től 14 óráig

Honlapunk: https://ki.oszk.hu/konyvtar

E-mail címünk: kszk@oszk.hu

További információ: http://mek.oszk.hu/ekgy/html/hun.htm

Illusztráció forrása: Könyvtártudományi SzakkönyvtárKérdezd
a könyvtárost!