Olvasásnépszerűsítés Svájcban: az „All you can read” projekt

Olvasásnépszerűsítés Svájcban: az „All you can read” projekt

2020. május 5. 08:00

A 2018/2019-es tanévben két svájci kantoni középiskolában is megrendezték az Olvasás Évét, melynek során pontgyűjtős versennyel ösztönözték a diákokat minél több könyv elolvasására. A programot változatos rendezvényekkel egészítették ki, a legtöbbet olvasókat pedig díjakkal jutalmazták. Az „All you can read” [„Olvass, amennyit bírsz”] projekt valóságos olvasási lázat indított el: a két iskolából közel 700 fő összesen majdnem kétmillió oldalnyi könyvet olvasott el.

Egy 2018-as svájci felmérés tanúsága szerint míg a 12–13 éves korosztály 45%-a olvas könyvet hetente több alkalommal, a 18–19 évesek esetében azonban ez az arány már csak 14%. A serdülőkor során tehát sokan leszoknak a könyvolvasásáról – éppen ezért a könyvtáraknak az új technológiák adaptálása (pl. streamingszolgáltatás, e-könyvek) mellett érdemes visszatérniük a gyökerekhez, és olvasásra ösztönözni a fiatalokat. Már csak azért is, mert – noha a tinédzserek a YouTube-on, a Twitteren és az Instagramon élik online életüket – mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban továbbra is elvárás a hosszabb szövegek értő olvasása, a magabiztos olvasási és információs műveltségi kompetenciákra pedig az iskolapadból kikerülve is nagy szükség van.

2018-ban a Kantonsschule Baden amellett döntött, hogy egy átfogó olvasásnépszerű kampányt indítanak, amely játékos formában motiválja a fialatokat minél több könyv elolvasására. Partnerintézménynek és versenytársnak sikerült bevonniuk a közeli Kantonsschule Wohlent is. A 2018/2019-es tanévben megvalósított Olvasás Éve kétféle ösztönzőn alapult, a versenyszellemen és a közösségi élményen. A versengés motorja a pontgyűjtés volt: a résztvevő egyének, illetve legfeljebb ötfős csoportok minden elolvasott 100 oldal után 1 pontot kaptak; emellett többletpontokat lehetett szerezni bizonyos megkötések szerinti könyvválasztással (pl. „Olvass el egy olyan könyvet, ami a jövőben játszódik!”, „Olvass el egy könyvet, ami egy Európán kívüli kultúráról szól!”), vagy akár kreatív megoldásokkal (pl. könyvtrailer készítése, fanfiction írása egy elolvasott műhöz, vagy éppen bookface, azaz szelfi egy könyvborítóval az arcunk előtt). A gyermekkönyvek ki voltak zárva a versenyből, de az iskolai kötelező olvasmányok beleszámítottak az elolvasott művek közé.

A versenyhez létrehozták a https://lesejahr.ch honlapot, amelyet jelszóval tettek elérhetővé a résztvevők számára. A regisztráció után ki-ki feltölthette az elolvasott könyv címét, illetve egy rövid kommentárt (ezzel bizonyítva azt, hogy valóban végigolvasta az adott művet), ami ajánlóként is funkcionált a többiek számára. A kortársak hatása, véleménye ebben az életkorban különösen meghatározó; ha valakinek a barátai olvasnak, ő maga is nagyobb eséllyel válik rendszeres olvasóvá. A programot és a honlapot tehát úgy alakították ki, hogy a diákok láthassák, mit olvastak a társaik, és megoszthassák egymással a gondolataikat. Mindemellett a külső megerősítés is fontos, ezért – hála a közel 20 szponzornak – a fiatalok számára vonzó jutalmakat osztottak ki: könyvesbolti kuponokat, utazást az Europaparkba, szabadulószobás élményeket, reggelit egy népszerű kávézóban, továbbá fél nap igazolt hiányzást az iskolából.

A két résztvevő középiskola könyvtárai több mint kétezer munkaórát fektettek az „All you can read” [„Olvass, amennyit bírsz”] jeligéjű kampányba. A szervezés során a könyvtárosok szorosan együttműködtek a tanárokkal és a vállalkozó szellemű diákokkal. A feltételek kidolgozásán és a honlap elindításán túlmenően sokszínű rendezvénysorozatról gondoskodtak az Olvasás Éve alatt: a slam poetry-előadástól a kortárs írók felolvasásain keresztük az írói workshopokig sok meghívott vendéggel találkozhattak az érdeklődők, emellett hétfőnként a diákok anyanyelvükön olvashattak fel, illetve lehetőség nyílt a saját irodalmi alkotásokkal való bemutatkozásra is. Januárban a könyvtárban megrendezték az „olvasás éjszakáját”, a fénypontot pedig Patrick Nussbaumer svájci író Du bist mein [Az enyém vagy] című thrillerének speciális effektekkel (hanghatások, füstköd) körített szerzői felolvasása jelentette.

Az olvasási versenyen nemcsak diákok, hanem tanárok és egyéb munkatársak is részt vették, ám a középpontban természetesen a tizenévesek álltak. A badeni középiskolából 484 fő indult (ebből 185 fő egyedül, a többiek csapatokban), azaz a diákok közel felét sikerült bevonni. Összesen több mint egymillió oldalt olvastak el a tanév során; az egyéni indulók kategóriájában egy itteni diák volt a csúcstartó 119 elolvasott könyvvel. A wohleni középiskolában 213 fő indult (ebből 89 egyénileg); ez a diákságnak körülbelül a negyedét jelenti. Az elolvasott oldalak száma ebben az intézményben összesítve majdnem 900 ezer volt; innen került ki a legtöbb könyvet elolvasó csapat is (158 könyvvel). Mindkét iskoláról elmondható, hogy a többletpontokat érő megkötések kevésbé mozgatták meg a résztvevőket: ebből a körből a leggyakoribbnak az angol nyelvű könyvek bizonyultak (102 mű). 1531 esetben az versenyzők teljesen szabadon választották ki olvasmányaikat.

A projekt mindenképpen pozitív hatást gyakorolt a két résztvevő középiskolára. Egyfelől a nagy aktivitás és az érdekes rendezvények révén „láthatóvá” és „menővé” tette az olvasást, másfelől információkkal szolgált a fiatalok olvasási szokásairól és preferenciáiról, amit a jövőben a könyvtárak is figyelembe vehetnek. Az összesítés egyik fő tanulsága, hogy a kamaszok előszeretettel olvasnak ifjúsági és zsánerirodalmat, például fantasyt. A legnépszerűbb szabadidős olvasmánynak a Harry Potter-regénysorozat bizonyult. Érdekes jelenség továbbá, mennyire dominál a fiatalok körében az angolszász irodalom, akár eredetiben, akár fordításban. Az is megfigyelhető, hogy sokan egy adott műfajba sorolható könyveket falnak, és nem szívesen hagyják el az „irodalmi komfortzónájukat”.

Az Olvasás Éve középiskolai kampányt Badenben négy év múlva (amikor kicserélődik az összes évfolyam) meg kívánják ismételni, de más iskolák is érdeklődnek a program iránt. A honlapot némi átalakítással a jövőben közkönyvtárak is használhatnák.

Az innovatív „All you can read” kampány bebizonyította, hogy egy versengésen alapuló környezetben az olvasás újrapozicionálása sikeres lehet: a két iskolában valóságos olvasási láz tört ki, a diákok megtapasztalták a könyvek iránti szenvedélyt, új dolgokat tanultak, és nem utolsó sorban jól szórakoztak. Annak a feltevésnek, hogy a fiatalokat már nem érdeklik a könyvek a digitális világ határtalan lehetőségei közepette, 2018/2019-ben a két svájci iskolában rendezett Olvasás Éve kézzelfogható cáfolatát adta.Kérdezd
a könyvtárost!