Emlékezés Bolyai Jánosra

Ez a funkció csak bejelentkezett felhasználóknak érhető el.

Bejelentkezés

Emlékezés Bolyai Jánosra

„Bolyai az imaginarius mennyiségekrõl, különösen a nem Euklides-féle geometriáról közzétett felfogásával átalakította a mathematika filozófiáját. Ez a két felfogás volt kezdete annak a föllendülésnek, mellyet az analízis és a geometria terén a következõ idõszakban tapasztalunk. Nem mondható, hogy Bolyainak hatása a mathematika fejlõdésére olyan volt, mint amilyen érdeme szerint lehetett volna. Munkái sokáig az ismeretlenség homályában maradtak és utódainak, a nélkül, hogy követõi lehettek volna, olyan dolgokra kellett rátalálni, a melyeket õ már ismert. Ez azonban egyáltalában nem csökkenti az õ érdemét; ezért õ nem kevésbé elõd és igazi feltaláló, mert idõ szerint elsõ. Ez a hatalmas szellem korát megelõzte.” - írta az erdélyi származású matematikusról Henri Poincaré. Bolyai János életét és munkásságát mutatja be a szegedi SOmogyi Könyvtár virtuális kiállítása.Kérdezd
a könyvtárost!