Abrakadabra

Abrakadabra

Kiadás éve: 
1999
Oldalszám: 
54 p.
Méret: 
21 cm
Illusztrátor: 
Illusztráció: 

Az erdélyi magyar költő kötete művészetének színgazdagságát közvetítve a legkisebbekhez szól. A könnyen tanulható és előadható, páros rímekre épülő versek egymásutánjában, a költő - a mindenre rácsodálkozó gyermek naiv optimizmusával - a mindennapi élet és a megszokott hétköznapi tevékenységek gyakran észrevétlen maradó szépségét fordítja le a gyermekek nyelvére. Az évszakok váltakozását (Olvadás, Áprilisi mondóka, Tél királya, Őszi levél), a falusi emberek tevékenységét, a munkát, a pihenést, az ünnepeket (Aratási mondóka, Nászinduló) elevenítik meg a népköltészetből vett motívumokkal is gazdagon élő versek. A gyermeki fantázia ezernyi képe és képtelensége jelenik meg tömör szerkezetű, tökéletes ritmusú költeményeiben. Szeret és tud is játszani a szavakkal, a nyelvtörő versikék csengő-bongó rímei, szinte "megzenésítve" szólnak. A karcsú kötetet Bak Sára remek rajzai illusztrálják.Kérdezd
a könyvtárost!