Online elérhető sajtótermékek - Heves megye

Ez a funkció csak bejelentkezett felhasználóknak érhető el.

Bejelentkezés

Online elérhető sajtótermékek - Heves megye

A digitális tartalom a fontosabb Heves megyei hírlapok, napilapok Hungaricana felületén megjelenő, digitalizált anyagait tartalmazza.

Heves Megyei Hírlap 1953-2018

Népújság 1953-1989

1953-ban a megyei lap Népújság címmel jelenik meg hetenként kétszer - csütörtökön és vasárnap – mint a Magyar Dolgozók Pártja Heves megyei Pártbizottságának kiadványa. Az 1956-os forradalom idején az újság próbált hű maradni a szocializmus eszméihez. A forradalom fegyveres leverése után november 9-től a lap felelős kiadója az Eger városi Forradalmi Nemzeti Tanács, majd november 14-től az MSZMP megyei elnöksége és a Megyei Tanács.1956. december közepétől 1957. július 10-ig a Népújság új nevet vett fel: Új Úton címmel jelent meg. Július 10-től – a rendszer stabilizálódásától – az olvasók „visszakövetelték” a Népújság nevet. Az újság 1958-tól jelent meg napilapként, s 1989-ig egyeduralkodó volt Eger és Heves Megye sajtópalettáján.

Heves Megyei Hírlap 1990-től

1990. április 3-án Heves Megyei Hírlap névvel jelenik meg a megye és a város vezető napilapja. Jelenlegi kiadója a Mediaworks Regionális Kiadó Kft. Heves Megyei Irodája.

Eger - hetilap 1863-1914

Az Eger című lap 1863. július 2-án jelent meg. Szerkesztője Vida József költő volt, az Egri Érseki Lyceum jogakadémiai nyilvános, rendes tanára. 1871-től Szabó Ignác, majd Dr. Fekete Ferenc volt a lap szerkesztője. 1893-ban a lap egy időre megszüntette működését. 1910-ben indul újra Breznay Imre címzetes tanítóképezdei igazgató szerkesztésében. 1914-ben a lap ismét megszűnik, valószínűleg a háborús viszonyok miatt.

A lap megjelenési ideje többször változott. A mérsékelt politikai irányzat híve, nyíltan Deák-párti volt.

Eger - napilap 1915-1944

Egri Népújság és Eger 1923-1944

A Tanácsköztársaság bukása után a lapok nagy része megszűnt. Az 1919 augusztusában megjelenő helyi újság az Egri Népújság elnevezést vette fel. Utolsó száma 1929. február 28-án jelent meg. A politikai napilap szerkesztői voltak: Barsy Károly, Breznay Imre, Óriás Nándor és Urbán Gusztáv.

1929-ben újra nevet változtatott az újság. Ettől az évtől Eger címmel jelent meg a lap naponta, Urbán Gusztáv, majd Kapor Elemér szerkesztésében. Írt Heves vármegye villamosításáról, közgyűlésekről, a kivándorlásról, a hóviszonyokról. 1933-tól 1938-ig Eger-Gyöngyösi újság címen jelent meg.

Hevesi Szemle - Hevesi Napló - Új Hevesi napló 1973-2001

Az Egri Dohánygyár kiadványaiKérdezd
a könyvtárost!