Dr. Horváth Tibor emlékezete

Ez a funkció csak bejelentkezett felhasználóknak érhető el.

Bejelentkezés

Dr. Horváth Tibor emlékezete

Dr. Horváth Tibor (1935–2011), a magyar könyvtártörténet meghatározó alakjának pályáját bemutató összeállítás a Horváth Tibor özvegyétől, Dr. Horváth Tiborné Töröcskei Évától kapott képanyagra, valamint az OSZK törzsgyűjteményének és virtuális gyűjteményeinek dokumentumaira épül.

Horváth Tibor 1961-től 1978-ig az OSZK munkatársaként dolgozott, többnyire vezető beosztásban a Tájékoztatási Osztályon, majd a korszerű könyvtárosképzés elméletének megszervezésében meghatározó szerepet vállaló Könyvtártudományi és Módszertani Központban. A hazai könyvtárosképzésben későbbi pályája során is fontos szerepet töltött be, s egyik kezdeményezője volt az informatika/információtudomány hazai könyvtártudományba való szerves integrálódásának. A könyvtáros szakmai közéletben folyamatosan részt vállalt. Tudományos életművét 126 publikáció, 20 jegyzet, tankönyv és egyéb szakkönyv, továbbá a Papp Istvánnal közösen szerkesztett ötkötetes Könyvtárosok kézikönyve alkotják.

Megjegyzés, kiegészítő információ: 
A szolgáltatás fejlesztése és gyarapítása 2016-ban lezárult.


Kérdezd
a könyvtárost!